10/2019

ARTS ON SUNDAY | 15H-17H

Arts on Sunday là khoảng thời gian cả gia đình cùng nhau sáng tạo, chia sẻ và trải nghiệm nghệ thuật

Kịch thiếu nhi: Chuyện dế đi dạo | Chủ nhật 27.10.2019

0-36 tháng | 15h-16h

3-5 tuổi | 16h – 17h

Dế nhảy, nhảy, nhảy. Từ đồng quê ra thành phố, dế nhảy, nhảy, nhảy. Rồi sau đó?

Sử dụng kịch ứng tác và âm nhạc làm chất xúc tác cho buổi biểu diễn, ATH sẽ cùng các bạn nhỏ  khám phá cuộc sống qua bước chân của bạn dế nhỏ.

 

Tel : 09 81 98 42 13 (9 am – 5 pm, from Tuesday to Sunday)
Youtube : ATH – TV