12-15 tuổi

Trẻ từ 12-15 tuổi : Tôi là ai ? Xây dựng cá tính cái Tôi

Trẻ dậy thì có nhận thức đặc biệt mạnh mẽ về danh tính của bản thân, bắt đầu định hình cho mình một cá tính riêng. Ở giai đoạn này, ATH đưa vào chương trình giảng dạy đúp, pha lẫn kịch ứng tác (kịch mà không có kịch bản) và kịch nói. Để diễn không có kịch bản, kịch ứng tác có hệ thống các nguyên tắc chặt chẽ cho mỗi cá nhân và nhóm, như chấp nhận, lắng nghe, linh hoạt, xây dựng nhóm, v…v. Việc nghiên cứu và xây dựng nhân vật trong kịch nói kích thích khả năng định hình bản thân của trẻ, giúp trẻ hiểu hơn về những phẩm chất và khuyết điểm của bản thân. Đối với lớp kịch nói, các vở kịch được chọn lọc từ các tác phẩm của tác giả đương đại, đưa trẻ vào thế giới hiện thời, khuyến khích việc quan sát thế giới xung quanh.

Mục tiêu : Biểu diễn một trận đấu ứng tác và một vở kịch nói trong khuôn khổ lễ hội sân khấu mùa xuân P.A.S

Thời lượng : 3h

Lớp kịch bằng tiếng Pháp : Thứ 7 14h – 17h
Lớp kịch bằng tiếng Anh : Thứ 7 14h – 17h
  Học phí : 4 000 000 VND / Quý (10 buổi)
Lớp kịch bằng tiếng Việt :  Chủ nhật 16h – 18h
Học phí : 3 500 000 VND / Quý (10 buổi)
Lớp kịch bằng tiếng Pháp (ngoại ngữ) : Chủ nhật 9h30 – 11h30
Lớp kịch bằng tiếng Anh (ngoại ngữ) : Thứ 7 18h – 20h
Chủ nhật 10h15 – 12h15
Học phí : 3 000 000 VND / Quý (10 buổi)