16-18 tuổi

Thiếu niên từ 16-18 tuổi : Tôi khẳng định mình

16-18 tuổi là giai đoạn dễ đương đầu với những khủng hoảng với cái tôi của chính mình, gặp khó khăn trong việc nhận biết về khả năng của bản thân và định vị mình với các mối quan hệ từ thế giới bên ngoài. Học viên có thể theo đuổi hai loại hình kịch :  kịch nói và kịch ứng tác.

Đối với kịch ứng tác, học viên tiếp tục được khám phá khả năng của mình qua kịch ứng tác. Đồng thời, các em sẽ được học nâng cao khả năng diễn xuất và cũng có cơ hội để khám phá lịch sử của kịch ứng tác dưới sự hướng dẫn của các giáo viên.

Mục tiêu :  biểu diễn ít nhất một trận đấu ứng tác trong năm trước khán giả, số trận đấu được tổ chức có thể nhiều hơn, tùy theo sự đầu tư và mong muốn của lớp.

Kịch nói thúc đẩy học viên khẳng định mình trước bạn diễn và trước nhóm. Chương trình học đưa tới những thách thức nhất định, giúp học viên luôn vượt qua chính mình, từ đó khai mở những khả năng tiềm ẩn của bản thân, gây dựng sức mạnh nội tâm và sự tự tin. 

Mục tiêu : Cả nhóm cùng sáng tạo để xây dựng một vở diễn hoàn chỉnh, từ đạo cụ, ánh sáng, âm thanh, cho tới đạo diễn, diễn viên…

Thời lượng : 2h

Lớp kịch bằng tiếng Pháp : Thứ 6 17h45 – 19h45
Lớp kịch bằng tiếng Anh : Thứ 3 18h – 20h
Học phí : 3 500 000 VND / Quý (10 buổi)