Arts Camp Long Biên

Arts Camp Long Bien | 06.07 > 29.08 | 6-12 tuổi
Ngôn ngữ: FR, EN, VN.
Phối hợp cùng Erato – School of performing Arts chi nhánh Long Biên.
Khóa học nghệ thuật bao gồm: làm gốm, âm nhạc, nhảy múa, kịch và mỹ thuật dành cho các bạn từ 6-12 tuổi. Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Bạn có thể đăng ký khóa học trong suốt mùa hè. Bạn có thể đăng ký nửa ngày, một ngày, một tuần hoặc nhiều tuần.

Để đăng ký

 


Chương trình học:
9h – 12h | ATH Long Biên: Khám phá các phong cách nhảy và kịch khác nhau
12h – 14h : Ăn trưa
14h – 17h | Erato Long Bien : Nhập môn làm gốm, khám phá phương pháp âm nhạc Dalcroze và thực hành mỹ thuật
17h | Erato Long Bien : Phụ huynh đón con tại Erato Long Biên

Để đăng ký

Học phí:
7 000 000 VNĐ/tuần
1 500 000 VNĐ/ngày
750 000 VNĐ/nửa ngày

Địa chỉ:
ATH Long Bien : 5 – ngõ 268/21/55 | Phường Ngọc Thụy | Long Biên
Erato Long Bien : 56 Phố Trạm | Phường Long Biên | Long Biên