8-9 tuổi

Trẻ 8-9 tuổi : Tôi đối diện với Tôi và với người khác

Giai đoạn 8-9 tuổi là giai đoạn trẻ hình thành ý niệm về bản thân và vị trí của mình so với người khác. Vì vậy, trẻ em 8-9 tuổi bắt đầu học cách đứng một mình trên sân khấu mà không có giáo viên. Trẻ học về sự độc lập, tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, và hỗ trợ những người khác để hoàn thành tốt vở diễn. Ngoài ra, trẻ 8-9 tuổi bắt đầu học kịch bản để phát triển khả năng ngôn ngữ và ghi nhớ.

Mục tiêu : Diễn một vở kịch dài khoảng 20 phút trong khuôn khổ lễ hội mùa xuân P.A.S

Thời lượng : 2h

Lớp kịch bằng tiếng Pháp : Thứ 3 15h45 – 17h45
  Thứ 6 15h45 – 17h45
Lớp kịch bằng tiếng Anh : Thứ 5 16h – 18h
Thứ 7 10h – 12h
Lớp kịch bằng tiếng Việt : Chủ nhật 14h – 16h
  Học phí: 3 500 000 VND / Quý (10 buổi)
Lớp kịch bằng tiếng Pháp (ngoại ngữ) : Chủ nhật 9h30 – 11h30
Lớp kịch bằng tiếng Anh (ngoại ngữ) : Thứ bảy 18h – 20h
Chủ nhật 10h15 – 12h15
Học phí: 3 000 000 VND / Quý (10 buổi)