ÂM NHẠC

Ngoài các lớp kịch nói và ứng tác, ATH còn có lớp Cảm thụ âm nhạc và Thanh nhạc, nhằm hỗ trợ cho việc thực hành kịch. Âm nhạc giúp phát triển khả năng cảm thụ, thẩm thấu nhịp điệu, lắng nghe và nhạy cảm trong lối diễn. 

Lớp Cảm thụ âm nhạc dành cho trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, được giảng dạy bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt.

Lớp Thanh nhạc tại ATH dành cho học sinh từ 8 tuổi trở lên. Lớp học bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt.