ARTS ON SUNDAY

Art on Sunday là một chuỗi các workshop bao gồm các hoạt động nghệ thuật khác nhau (kịch, ứng tác, nhảy múa, nghệ thuật thị giác và âm nhạc) được tổ chức bởi Không gian Kịch và Nghệ Thuật ATH, tại Tây Hồ (Đặng Thai Mai) vào mỗi chiều chủ nhật, từ 3 giờ.

Link đăng ký:

Tổ chức bởi các thành viên trong đội ngũ ATH, mỗi workshop cung cấp một cơ hội để khám phá hoặc đào sâu một phương thức thực hành nghệ thuật, dưới sự hướng dẫn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thiết kế dành cho cả gia đình, Art on Sunday là thời gian để cha mẹ và con cái cùng nhau sáng tạo, chia sẻ và trải nghiệm nghệ thuật.

Phù hợp cho tất cả mọi người, dù có kinh nghiệm với các bộ môn nghệ thuật hay không: Đối với một số người, Arts on Sunday mang đến cơ hội khám phá các loại hình nghệ thuật khác nhau, từ đó tìm ra phương tiện biểu đạt của riêng mình. Đối với một số khác, đây là phương thức thực hành sống kỷ luật một cách vui vẻ và chính xác. Đối với tất cả mọi người, Art on Sunday mong muốn tạo ra không gian và thời gian cho chúng ta sống trong hiện tại – sống chậm từng hơi thở và phát triển bản thân.

Chương trình: Tháng 10/2019    Tháng 11/2019