CẢM THỤ ÂM NHẠC

Lớp Cảm thụ âm nhạc dành cho trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, được giảng dạy bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi lớp gồm tối đa 7 học sinh.

Tại đây, trẻ sẽ được khám phá thế giới âm nhạc một cách nhịp nhàng cả về thể chất và tinh thần. Lớp học khám phá này sẽ giúp các con lần đầu tiếp xúc với thế giới âm nhạc một cách đầy hào hứng và thú vị, đồng thời phát triển khả năng lắng nghe, trí nhớ, khả năng phối hợp và cảm thụ âm nhạc của trẻ. 

TRẺ 4-5 TUỔI

TRẺ 6-7 TUỔI