4-5 TUỔI

Mỗi buổi học bao gồm các hoạt động, các trò chơi sáng tạo đa dạng cả về thể chất và tinh thần như: lắng nghe, ca hát, kể chuyện, chia sẻ cảm xúc với âm nhạc… phù hợp với khả năng tập trung ngắn ở trẻ trong độ tuổi này, giúp các con ban đầu có hứng thú và thích đến lớp học rồi sau dần sẽ có mong muốn khám phá nhiều hơn thế giới âm nhạc.

Phim ngắn được tạo ra từ chính những ý tưởng của các con sẽ được trình chiếu vào cuối năm học.

Lớp tiếng Pháp : Thứ 4 16h – 17h
Lớp tiếng Anh :  Thứ 5 16h – 17h
Học phí : 2 500 000 VND / Quý (10 buổi)