COLLECTIVE ATH

 

COLLECTIVE ATH

 

DỰ ÁN TRƯỚC ĐÂY(Ấn vào đây)                                DỰ ÁN HIỆN TẠI (Ấn vào đây)

 

Collective ATH được thành lập năm 2012 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kịch nghệ. Chúng tôi tin rằng sân khấu kịch là nền tảng của sự tương trợ xã hội bởi tính giáo dục của nó.
Nghệ thuật mang tính giáo dục, trước tiên là một nghệ thuật không chia rẽ hành động và tư duy, không chia rẽ giữa những người nghĩ và những người làm, một nghệ thuật mang tới cho người xem những phương tiện để hiểu và để nghĩ về thế giới, để họ tự đặt mình vào vị trí người đồng sáng tạo và cùng chuyển hoá thế giới.

« Không ai có thể giáo dục ai, không ai có thể tự giáo dục, con người giáo dục nhau thông qua thế giới ». Paulo Freire

Thế giới xung quanh chúng ta ngày một điêu tàn hơn, điều này đặc biệt đúng hơn trong văn hoá nghệ thuật, khi mà đạo đức và sự dấn thân không còn, những hệ thống xếp hạng và công nhận lên ngôi. Ta hay nói tới chủ nghĩa tiêu dùng trong thực phẩm, trong thời trang, thế còn sự tiêu dùng quá mức trong văn hoá ? Ở mặt bên này của thế giới, công chúng ngập chìm trong văn hoá giải trí, đã từ lâu họ không còn màng tới giá trị thực của văn hoá, họ thụ động tiếp nhận sự thừa mứa dần dần đã trở thành một thói quen. Thế nhưng cùng một lúc, ở mặt bên kia của thế giới, công chúng bị tước đi chính khái niệm về công chúng.

Ở đó, họ nhìn vào văn hoá nghệ thuật một cách mông lung, mơ hồ. Văn hoá nghệ thuật hôm nay trở thành một thứ tài sản, và nó cũng bị phân chia hệt như người ta phân chia giai cấp, dựa theo khối tài sản của họ. Bởi vậy, nghệ thuật hôm nay, thay vì là điểm tựa cho sự giải phóng của con người, nó trở thành cái xẻng đào bới sâu hơn và sâu hơn nữa cái hố giữa những tầng lớp xã hội. Từ bao giờ chúng ta thấy mình trong những cuộc dè bỉu nghệ thuật chỉ vì nó không nên/được dành cho mình ?!
Nghệ thuật trước tiên phải là một công cụ của công chúng : một công cụ để quan sát, suy ngẫm và để mỗi con người thấy mình trong sự tiến triển của nhân loại. Muốn làm được điều đó, người nghệ sĩ cần dấn thân.

Từ quan điểm đó, và nhờ những cuộc gặp gỡ và thử nghiệm, chúng tôi thành lập Collective ATH với hi vọng trả lại cho nghệ thuật sức mạnh và khái niệm mang tính xã hội của nó « là một thứ chung của một nhóm cá nhân, là thứ gắn kết họ lại ». Bởi chỉ có thế, nghệ thuật mới trở nên công bằng hơn, mới là cái khiên chắn bảo vệ những quyền của con người. Niềm hi vọng này dẫn tới một hành trình nghiên cứu và tìm kiếm thông qua những sáng tạo nghệ thuật đa dạng; đa dạng về công chúng – đôi khi là những tác phẩm dành cho tất cả mọi người, đôi khi là cho một nhóm người có cùng một nỗi quan tâm ; về hình thức cũng như nội dung tuỳ vào công cụ mà chúng tôi có.

Collective ATH được khởi tạo từ một nhóm nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau với mong muốn thử nghiệm và kết hợp các thực hành của mình. Nó được sinh ra như một phòng thí nghiệm các nghệ sĩ cùng thực hành và sáng tạo tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm sân khấu. Collective ATH là sự tiếp nối và là miếng ghép hoàn hảo của xưởng kịch ATH, nơi mà các giáo viên của ATH hết mình với sức sáng tạo của mỗi người.

DỰ ÁN TRƯỚC ĐÂY(Ấn vào đây)                                DỰ ÁN HIỆN TẠI (Ấn vào đây)