10 -11 tuổi

Trong độ tuổi từ 10-11, trẻ đã có được những trải nghiệm nhất định về hội họa và tạo hình.

Vì vậy, Xưởng nghệ thuật sẽ đưa đến các buổi học nhằm củng cố lại các kiến thức và cho các em thực hành nghệ thuật bằng cách xây dựng và thử nghiệm các khái niệm cơ bản mà đặc biệt quan trọng của nghệ thuật tạo hình.

Điều này trên hết nhằm phát triển khả năng sáng tạo và biểu đạt cá nhân ở mỗi người.

Mỗi học viên sẽ dần được khám phá và cùng làm phong phú thêm kho kiến thức nghệ thuật của mình.

Lịch học:

Thứ 7 :     14h – 16h 

Học phí : 3 750 000 VND / quý (10 buổi) (đã gồm phí mua dụng cụ)