4-5 tuổi

Chơi và học

Xưởng nghệ thuật tạo hình sẽ cho các em bé cơ hội được khám phá các chất liệu, màu sắc dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và dần dần đưa tới các em những nhận thức đầu tiên về dụng cụ nghệ thuật.

Mục đích của xưởng nghệ thuật cũng là để đồng hành cùng các em trong những sáng tạo nghệ thuật thị giác và tạo hình.

Lớp học bằng tiếng pháp :  Thứ 4 16h00 – 17h30

Học phí : 3 200 000 VND / quý (10 buổi) (đã bao gồm phí mua dụng cụ)