GIỚI THIỆU

Sáng lập bởi đạo diễn sân khấu Quentin Delorme và diễn viên kịch Marianne Seguin, ATH là không gian thực hành kịch dành cho tất cả mọi người. Độ tuổi của học viên các lớp kịch của ATH trải dài từ 4 tới 60. Họ học tập và làm việc trong các môi trường đa dạng : trường công lập, trường quốc tế, các công ty nhà nước, tư nhân, các tập đoàn quốc tế hay tổ chức phi chính phủ ; và các lĩnh vực khác nhau : báo chí, truyền thông, thiết kế, nhân sự, kinh doanh, giáo dục, v…v.

« Thực hành kịch giúp con người nhận biết về bản thân » – Đây cũng là giá trị và mục tiêu quan trọng nhất của ATH khi giới thiệu nghệ thuật kịch tới tất cả mọi người. Nhận biết bản thân là tất cả những điều một người biết về chính mình trên mọi phương diện tâm sinh lý, suy nghĩ, hành vi v…v. Việc hiểu và nhận biết đầy đủ về bản thân giúp con người sống cân bằng, tự do và hạnh phúc với chính mình, mà không phụ thuộc bởi bất cứ yếu tố hoàn cảnh, môi trường, văn hoá và xã hội nào.

Vì sao thực hành kịch là phương pháp hữu hiệu trong việc nhận biết bản thân ?

*** Tiếp cận qua hình thức trò chơi

*** Biểu đạt và lắng nghe qua các tình huống kịch

*** Làm việc với cơ thể để khơi nguồn sáng tạo bên trong

*** Giải phóng các cảm xúc

*** Tạo dựng một mối quan hệ tương tác an toàn với người khác