KỊCH NÓI & ỨNG TÁC

 

Như mọi trường đào tạo chuyên nghiệp, học viên của ATH được tiếp cận và thực hành những triết lý và kỹ thuật bài bản của nghệ thuật kịch, bao gồm những trường phái và phương pháp của những nghệ sĩ lớn trong nghệ thuật sân khấu. Việc thực hành nghiêm túc và bài bản giúp học viên tự mình trải nghiệm, từ đó hiểu sâu sắc về bản thân trên mọi phương diện, thể chất cũng như tình cảm, suy nghĩ, v…v.

Mặt khác, ATH chú trọng tới trải nghiệm cá nhân thông qua việc thực hành. Bởi vậy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên của ATH luôn quan sát và theo dõi từng học viên, từ đó đưa ra những hướng dẫn và điều chỉnh phù hợp với khả năng và mong đợi của mỗi người. ATH là không gian thực hành kịch đầu tiên xây dựng các hoá học dài hạn theo năm, với mục đích đồng hành cùng học viên trong quá trình nhận biết bản thân, vốn mang tính dài hạn.

Vì thế, ATH xây dựng chương trình dựa trên những đặc điểm thể chất và tâm lý của các lứa tuổi. Cụ thể hơn, các lớp học ứng với các giai đoạn sau :

Trẻ 4 – 5 tuổi : Thế giới tưởng tượng của riêng tôi

Trẻ 6 – 7 tuổi : Bước chân đầu tiên trong thế giới thực

Trẻ 8 – 9 tuổi : Tôi đối diện với Tôi và với người khác

Trẻ 10 – 11 tuổi : Sự kì diệu của câu hỏi

Trẻ 12 – 15 tuổi : Tôi là ai? Xây dựng cá tính cái Tôi

Thiếu niên từ 16 – 18 tuổi : Tôi khẳng định mình

Người lớn : Cái Tôi sáng tạo