LỚP HỌC TẠI ATH

ATH tuyển sinh các lớp kịch nói, kịch ứng tác, mỹ thuật, nhảy, cảm thụ âm nhạc và thanh nhạc bằng tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp/tiếng Anh ngoại ngữ. Lớp học được tổ chức cho mọi lứa tuổi và không đòi hỏi kinh nghiệm.

KỊCH NÓI & ỨNG TÁC NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ÂM NHẠC BABY GROUP NHẢY

Học phí : từ 2 500 000 VND đến 4 000 000 VND / quý (gồm 10 buổi), tùy theo thời lượng và ngôn ngữ học.

Có 02 tiết học thử trước khi đăng ký chính thức theo quý.

Sĩ số mỗi lớp từ 5 tới 15 học sinh tùy theo trình độ.

* Chúng tôi không chấp nhận việc trả học phí theo buổi. Học sinh nghỉ học sẽ không được hoàn tiền cho buổi học đó. Chỉ các buổi học do phía ATH hoãn mới được hoàn tiền.