Neighborhood Theatre

Neighborhood theatre là concept xây dựng bởi ATH nhằm mang nghệ thuật kịch tới với mọi người. Để khoảng cách địa lý không còn là một trở ngại, ATH tìm kiếm các đối tác có cùng chung mong muốn lan toả những giá trị của nghệ thuật kịch nói tới với cộng đồng.

Thông tin chi tiết về Neighborhood theatre trong file đính kèm : ATH_neighborhood_theatre_concept

Nếu bạn muốn trở thành đối tác của ATH, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email : atelierhanoi@gmail.com

Từ 2011 tới nay, ATH tự hào đã là đối tác của:

Nếu bạn muốn trở thành đối tác của ATH, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email : atelierhanoi@gmail.com