Người lớn

ATH mở lớp Nghệ thuật tạo hình dành cho người lớn

Lớp bằng tiếng Pháp /tiếng Anh:  Thứ 3 10h – 12h
Thứ 4 20h – 22h
Học phí : 3 700 000 VND / quý (10 buổi) (đã gồm phí mua dụng cụ)