Người lớn

ATH mở lớp Nghệ thuật tạo hình dành cho người lớn

Lớp bằng tiếng Pháp /tiếng Anh:  Thứ 3 10h – 12h
Thứ 4 20h – 22h
Lớp bằng tiếng Nhật /tiếng Anh:  Thứ 5 16h30 – 18h30
 Gesture Drawing và Media Experimentation (Vẽ thao tác và thể nghiệm đa chất liệu)  Thứ 6 19h – 21h

Học phí : 3 700 000 VND / quý (10 buổi) (đã gồm phí mua dụng cụ)