Nhảy cho người lớn

Tăng cường sự sáng tạo và sự tự tin của bạn, lớp học nhảy cho người lớn tập trung vào biểu diễn, thông qua việc luyện tập về sức mạnh và kỹ thuật trong các buổi học, để đảm bảo rằng tất cả học viên có thể thoải mái biểu diễn một cách an toàn và đúng kỹ thuật, đồng thời dần cải thiện kỹ năng và phong cách biểu diễn của bản thân. Ngoài việc tập trung chính vào nhạc kịch và vũ kịch jazz, học viên cũng sẽ được khám phá các phong cách khiêu vũ khác như salsa, lindy hop, múa đương đại và nhiều loại hình khác!

  • Nền tảng trong kỹ thuật múa
  • Sức mạnh, sự phối hợp và âm nhạc
  • Khám phá một loạt các phong cách nhảy khác nhau
  • Niềm tin và hiệu quả

Mục tiêu : Học viên sẽ luyện tập để chuẩn bị cho một bài biểu diễn vào cuối năm trước khán giả. Và bất kỳ cơ hội biểu diễn nào khác mà chúng tôi liên hệ được trong quá trình làm việc!

Người lớn Thứ 5 10h – 11h30

Học phí : 3 000 000 VND / quý (10 buổi)