Nhảy cho người lớn

Tăng cường sự sáng tạo và sự tự tin của bạn, lớp học nhảy cho người lớn tập trung vào sự hiệu quả. Mỗi buổi học, các học viên sẽ luyện tập với sức mạnh và kỹ thuật, đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể thoải mái trong một môi trường an toàn đồng thời cải thiện kỹ năng của bản thân. Tập trung chính vào nhạc kịch và vũ kịch jazz, học viên cũng sẽ được khám phá các phong cách khiêu vũ khác như salsa, lindy hop, múa đương đại và nhiều loại hình khác!

  • Nền tảng trong kỹ thuật múa
  • Sức mạnh, sự phối hợp và âm nhạc
  • Khám phá một loạt các phong cách nhảy khác nhau
  • Niềm tin và hiệu quả

Mục tiêu : Học viên sẽ luyện tập để chuẩn bị cho một bài biểu diễn vào cuối năm trước khán giả. Và bất kỳ cơ hội biểu diễn nào khác mà chúng tôi liên hệ được trong quá trình làm việc!

Người lớn Thứ 5 10h – 11h30

Học phí : 3 000 000 VND / quý (10 buổi)