Trại Hè tại Hội An – Coup de théâtre 2

Trại Hè tại Hội An – Coup de théâtre 2 | 3.07 > 29.08 | 6- 12 tuổi
Phối hợp với Soul Beach
Ngôn ngữ: FR, EN.
Kịch trên bãi biển, tại sao không? ATH trở lại Đà Nẵng trong mùa hè này cùng vô vàn những bất ngờ

Để đăng ký : LINK


Chương trình học
Khám phá kịch và các thể loại kịch: kịch nói, kịch ứng tác, kịch chú hề, kịch mặt nạ, nhạc kịch,…
Học phí:
3 000 000 VNĐ hàng tuần
700 000 VNĐ/buổi học

Để đăng ký : LINK