Tuần lễ kịch câm trên Courrier du Vietnam

Phóng sự về tuần lễ kịch câm tại Sân khấu kịch Hà Nội, thực hiện bởi báo Courrier du Vietnam.