Vũ kịch Jazz

Đối với những người chỉ đơn giản là thích vận động – lớp học này là dành cho bạn! Qua việc sử dụng các kỹ thuật từ các rạp hát ở London và Broadway, học viên sẽ được khám phá và trải nghiệm một hình thức vũ đạo và phong cách nhảy mới. Mỗi lớp sẽ tập trung mạnh vào kỹ thuật và kỹ năng biểu diễn, nhằm hướng đến sự mạnh mẽ và sáng tạo. Lớp học này sẽ tập trung vào niềm vui và vai trò của bộ môn nhảy như một môn nghệ thuật biểu điễn, nhờ đó sinh viên có cơ hội khám phá cả tiềm năng thể chất và nghệ thuật của mình.

  • Đánh giá và phát triển kỹ thuật múa
  • Sức mạnh, sự phối hợp và âm nhạc
  • Khám phá các phong cách vũ kịch cụ thể
  • Tạo ra các vũ công năng động và nghệ thuật

Mục tiêu : Học viên sẽ tập luyện để chuẩn bị cho một bài biểu diễn ngắn vào cuối năm trước bố mẹ, gia đình và bạn bè, đây là kết quả của một năm luyện tập và tiến bộ.

7-10 tuổi Thứ 5 16h – 17h30
11-16 tuổi Thứ 5 17h45 – 19h15

Học phí : 3 000 000 VND / quý (10 buổi)