Workshop Mỹ Thuật Hàng Tháng: Art on Sunday

Chuỗi Workshop Mỹ Thuật Art on Sunday bắt đầu từ tháng 10/ 2018.

Đây là một chuỗi workshop tổ chức vào Chủ Nhật thứ 2 hàng tháng, dành riêng cho gia đình, nơi bố mẹ và các con cùng đến và trải nghiệm nghệ thuật một cách vui vẻ và thư giãn. Workshop được thực hiện bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp.

Thời gian : 3 -5 giờ chiều Chủ nhật thứ 2 hàng tháng
Lệ phí tham gia cho 1 người lớn và 1 trẻ em : 400.000VND, phí thêm cho một trẻ nữa là 200.000 VND
Link đăng kí : https://goo.gl/forms/rq228XnozYX76nTl1