Search for dance

About searching

Search results

 1. Private Breakdance

  … PERFORMANCE  A Performance as part of December Dance showcase   A Live performance piece as part …

 2. Hiphop 4-5

  … December dance Showcase   Un film chorégraphique lors du …

 3. Tango privé

  … Un spectacle de danse Tango lors du December Dance showcase et lors du festival P.A.S. TARIFS  …

 4. Broadway Jazz 6-7

  … Tìm hiểu về lịch sử và nguồn gốc của Jazz dance. Tìm hiểu những độc tác, chuyển …

 5. About Neighbourhood Theatre

  … Music   Dance and movement 

 6. Hiphop 6-8

  … danse hip hop lors du December Dance Showcase   Une chorégraphie lors du Festival …

 7. Hip Hop Cá nhân

  … Hip Hop trong chương trình December Dance Showcase   …

 8. Broadway Jazz Adult

  … for music and style in order to create a full Theatre Jazz dance showcase piece to be performed as part of the PAS …

 9. Private Breakdance

  … REPRESENTATION:   Un spectacle lors du December dance Showcase   Un spectacle en direct lors du …

 10. Hiphop 4-5

  Hiphop 4-5 Âm nhạc là bạn của mình Nhảy là một dạng tập thể dục năng động, dồi dào năng lượng và giải phóng cơ thể cho cả trẻ em và người lớn. Học, phát triển và hình thành kỹ năng…