Search for dance

About searching

Search results

 1. Broadway Jazz Adult

  … for music and style in order to create a full Theatre Jazz dance showcase piece to be performed as part of the PAS …

 2. Private Breakdance

  … REPRESENTATION:   Un spectacle lors du December dance Showcase   Un spectacle en direct lors du …

 3. Hiphop 4-5

  Hiphop 4-5 Âm nhạc là bạn của mình Nhảy là một dạng tập thể dục năng động, dồi dào năng lượng và giải phóng cơ thể cho cả trẻ em và người lớn. Học, phát triển và hình thành kỹ năng…

 4. Jazz 5-8

  … Một tiết mục trong chương trình December Dance Showcase   Một vũ đạo trong …

 5. Jazz 9-11

  … lors du Festival P.A.S et lors du December Dance Showcase.   

 6. Intensive Course

  … codes  Initiation to other performing arts practices: dance, music, visual arts, writing, and scenography  …