Kể từ năm 2019, Lễ hội P.A.S chủ yếu diễn ra trực tuyến. Sau một khoảng thời gian, lễ hội cũng sẽ được tổ chức một cách trọn vẹn và năm nay, P.A.S sẽ không chỉ diễn ra tại một địa điểm:​

  • Cuối tuần đầu tiên, hay còn gọi là Kid P.A.S, dành cho tất cả trẻ em dưới 12 tuổi. ​
  • Cuối tuần thứ hai, được gọi là TeenAdult P.A.S, dành tất cả những học viên trên 12 tuổi. ​
  • Giữa hai ngày cuối tuần này, Street P.A.S sẽ được tổ chức và  gửi đến người tham gia những buổi biểu diễn ở những nơi hoàn toàn mới lạ. ​

Ấn vào ẢNH để biết thêm thông tin

Sự kiện sắp tới

 

ATH là nền tảng giáo dục nghệ thuật sân khấu  do một nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp điều hành. Các lớp học hằng tuần, những buổi trình diễn, xưởng nghiên cứu và thể nghiệm tạo nên một cộng đồng nơi mà sự đa dạng văn hóa, niềm vui khi là một phần của tập thể và khi cùng nhau biểu diễn luôn được lấy làm trọng.