Đối tác

Những đơn vị đang trải nghiệm chương trình Kịch nhà bên 
 • Erato School
 • Hanoi Academy International School
 • Be Singer
 • Trường PTTH Hanoi-Amsterdam 
 • Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin
 • Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam 
Những đơn vị đã trải nghiệm chương trình Kịch nhà bên 
Tại Việt Nam 
 • Trường O'Chau 
 • L'Espace, viện Pháp tại Việt Nam 
 • Trường Nam Thành Công
 • Trường Trưng Vương
 • Đại học quốc gia 
 • Đại học Hà Nội 
 • Trường Chu Văn An 
 • Trường Ngô Sĩ Liên 
 • Trường Lê Quý Đôn
 • Trường Giảng Võ 
Tại Thái Lan 
 • Đại học Phayao 
 • Trường Quốc tế Pháp tại Bangkok 
 • Đại sứ quán Pháp tại Thailand 
 • Trường Chonkalayanukoon 
 • Trường Seekan / Wattananupathum 
 • Trường Trian Udom Suksa
 • Trường Rachineeburana
 • Trường Udomdarunee
 • Trường Chalermkwansatree
 • Trường Uttaradit Darunee
 • Đại học Rangsit 
 • Đại học Mae Fah Luang  
 • Trường Wachirathamsatit 
 • Trường Propittayapayat 
 • Trường Phuketwittayalai
 • Trường Sankhamphaeng 
Tại Philippines 
 • Trường quốc tế Manilla
A1
A2
A3