Hip Hop Thiếu niên 12-18

Hiphop Teen
Hiphop Teen
Hiphop Teen
Hiphop Teen
Hiphop Teen

Hiphop thiếu niên 12-18

A Tribe Called Quest 

Nhảy là một dạng tập thể dục năng động, dồi dào năng lượng và giải phóng cơ thể cho cả trẻ em và người lớn. Học, phát triển và hình thành kỹ năng nhảy và biểu diễn là mấu chốt giúp học sinh trở nên tự tin hơn, dồi dào năng lượng hơn và biểu diễn tốt hơn.

NỘI DUNG LỚP HỌC 

  • Giới thiệu phong cách thông qua kết hợp liên hoàn các động tác đơn giản và phức tạp. 
  • Giới thiệu các động tác và âm nhạc đặc trưng. 
  • Phát triển phong cách cá nhân thông qua phương pháp thi đấu hip hop. 
  • Cải thiện khả năng cảm âm và đếm nhịp bước và/hoặc nhịp điệu một cách độc lập. 
  • Trở thành một vũ công tự tin. 

BIỂU DIỄN 

Một cuộc đấu trực tiếp giữa các đội với nhau trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S. 

Class details

3 000 000 VND/Quý
Lớp theo nhóm
Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Việt
Long Biên
12 - 18
Thứ bảy
14:00 - 15:30
Giáo viên
danse