Guitar

private violin
private violin
private violin
private violin
private violin

Lớp học guitar cá nhân

Nổi nhạc lên nào!  
GIỚI THIỆU 

Trong hành trình khám phá thế giới âm nhạc, không gì thú vị và đam mê hơn việc được thực hành trên nhạc cụ. Hành trình này còn tuyệt vời hơn nữa khi được dẫn dắt bởi những nhạc công chuyên nghiệp đã học, sáng tác và biểu diễn rất nhiều năm! Nhận thức được điều đó, ATH cung cấp lớp học guitar cho mọi trình độ: bắt đầu, cơ bản và nâng cao. 

Hình thức dạy cá nhân này tạo điều kiện cho giáo viên theo sát và soạn bài phù hợp với nhu cầu của từng học viên. Cũng giống như các lớp âm nhạc khác của ATH, lớp guitar dựa trên việc phát triển khả năng cảm nhịp, lắng nghe, ứng tác và biểu diễn, và các kỹ thuật chơi đàn. Nhờ đó, học viên không chỉ được học guitar mà còn khám phá và sử dụng cơ thể như một loại nhạc cụ. 

YÊU CẦU

Học viên cần có đàn để mang đến lớp học và luyện tập tại nhà. 

CHƯƠNG TRÌNH 
 • Học cách chơi đàn theo mục tiêu và cảm hứng của học viên (chơi cùng bản nhạc, đệm bài hát hoặc ứng tác) 
 • Tập tư thế đúng khi chơi đàn 
 • Phát triển khả năng nghe, cảm nhịp và biểu diễn thông qua cơ thể khi chơi nhạc 
 • Thúc đẩy kỹ năng ứng tác 
 • Sử dụng phương pháp kịch để phân tích và hiểu âm nhạc 
 • Khám phá bản thân khi chơi nhạc 
 • Làm quen với những thói quen tốt, các mẹo biểu diễn mà nhạc công cần biết 
BIỂU DIỄN 
 • Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Winter Fest và trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S, có thể dưới hình thức solo hoặc chơi với ban nhạc. 
 • Thu âm một bản nhạc do mình sáng tác, bao gốm ít nhất một dòng nhịp điệu và một dòng giai điệu chính, hoặc một bài hát/bản nhạc do học viên tự chọn.
HỌC PHÍ 

Học phí cho các buổi học  nhân được tính theo quý 10 buổi  thay đổi dựa trên số lượng học viên cũng như thời lượng của mỗi buổi học. 

tiếng: 

 • học sinh  6 500 000 
 • học sinh  9 000 000 
 • học sinh  12 000 000 

tiếng rưỡi: 

 • học sinh   9 500 000 
 • học sinh  13 000 000 
 • học sinh  17 000 000 

tiếng: 

 • học sinh  12 500 000 
 • học sinh  17 500 000 
 • học sinh  23 500 000 

Class details

Lớp cá nhân
Tiếng Anh Tiếng Pháp
Long Biên
6 - 78
Giáo viên
music