Lớp học hàng tuần

LỚP HỌC HÀNG TUẦN

Cảm ơn Quý phụ huynh/các bạn đã quan tâm tới các hoạt động tại ATH.
Tuy nhiên, vì để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn tại P.A.S Festival sắp tới, ATH xin được đóng cổng đăng ký. 
Để biết thêm thông tin về chương trình, Quý phụ huynh/học viên vui lòng liên hệ bộ phận CSKH tại info@ath.edu.vn 
và theo dõi trang web/Facebook của chúng tôi.