Đội ngũ

Our Team
Our Team
Our Team
Our Team
Our Team
 
Giáo viên

Đội ngũ giảng dạy của ATH gồm những nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm và đam mê, gắn kết với nhau bởi niềm tin vào tầm quan trọng của nghệ thuật sân khấu trong giáo dục cộng đồng.  

Hành chính

Đội ngũ hành chính của ATH thông thạo nhiều thứ tiếng và luôn tận tâm trong việc chăm sóc khách hàng. Với tiêu chuẩn chất lượng cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp, họ đã và đang giúp ATH đạt được những mục tiêu của mình.