Đối tác

1
2
3

 

Những tổ chức đang trải nghiệm chương trình Neighbourhood Theatre 
 • Erato School 
 • Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy  
 • Be Singer 
 • Trường PTTH Hà Nội - Amsterdam  
 • Trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin 
 • Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam  
Những tổ chức đã trải nghiệm chương trình Neighbourhood Theatre 
Tại Việt Nam  
 • Trường O'Chau  
 • L'Espace - Viện Pháp tại Việt Nam  
 • Trường TH Nam Thành Công 
 • Trường THCS Trưng Vương 
 • Đại học Quốc gia Hà Nội 
 • Đại học Hà Nội  
 • Trường THPT Chu Văn An  
 • Trường THCS Ngô Sĩ Liên  
 • Trường THCS Lê Quý Đôn 
 • Trường THCS Giảng Võ  
Tại Thái Lan  
 • Đại học Phayao  
 • Trường Quốc tế Pháp tại Bangkok  
 • Đại sứ quán Pháp tại Thái Lan 
 • Trường Chonkalayanukoon  
 • Trường Seekan/Wattananupathum  
 • Trường Trian Udom Suksa 
 • Trường Rachineeburana 
 • Trường Udomdarunee 
 • Trường Chalermkwansatree 
 • Trường Uttaradit Darunee 
 • Đại học Rangsit  
 • Đại học Mae Fah Luang   
 • Trường Wachirathamsatit  
 • Trường Propittayapayat  
 • Trường Phuketwittayalai 
 • Trường Sankhamphaeng  
Tại Philippines  
 • Trường Quốc tế Manilla 

 

Neighbourhood
Neighbourhood
Neighbourhood