Sản xuất Vở diễn Chuyên Nghiệp

Professional Production
Munchausen Odyssey
At The Moment
Professional Production
About Production

 

Thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục đại chúng, ATH mong muốn quảng bá nghệ thuật như cây kim chỉ nam của giao lưu văn hóa, hiểu biết về thế giới và gắn kết cộng đồng tại Việt Nam và/hoặc ở nước ngoài.  
 

Hệ giá trị của chúng tôi  

“Không ai có thể giáo dục ai, không ai có thể tự giáo dục, con người giáo dục nhau thông qua thế giới.” - Paulo Freire 

Văn hóa phải đưa mọi người đến gần nhau hơn, khuyến khích họ đào sâu suy nghĩ và đối diện, đối chất tư duy của chính mình. Nó hướng tới việc mang đến cho chúng ta những phương tiện để hiểu và để suy nghĩ về thế giới, từ đó cùng nhau thay đổi thế giới. Tại ATH, chúng tôi muốn trả lại cho văn hóa sức mạnh của nó, định nghĩa xã hội học của nó về “cái chung cho một nhóm bao gồm đa dạng cá nhân, cái thống nhất nhóm lại thành một thể”. 

Chúng tôi muốn, thông qua những khác biệt và những tương đồng mà chúng tôi sẽ quan sát từ mọi thành phần xã hội, để tìm ra con đường dẫn đến một nền văn hóa nghệ thuật công bằng hơn, bảo vệ cho quyền con người. 
 

Không gian thử nghiệm văn hóa  

Là nơi mà các nghệ sĩ có xuất thân và lĩnh vực chuyên môn đa dạng, cùng nhau tiến hành thử nghiệm qua các workshop và tác phẩm biểu diễn. Đây sẽ là không gian mở cho đa dạng phong cách, đa dạng nội dung cũng như hình thức. Những vở diễn được sáng tạo tại đây có thể hướng tới một dạng đối tượng nhất định nhưng đồng thời có thể hướng tới mọi độ tuổi và tầng lớp trong xã hội.  

ATH đồng hành với từng nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo thông qua những đóng góp về tài nguyên từ không gian nhà hát cho tới các tư vấn chuyên môn.  

Các tác phẩm có thể được trình diễn tại nhà hát Theatre 21, Winter Fest và lễ hội sân khấu P.A.S hoặc tại nhiều địa điểm trong cả nước trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa và trong các không gian nghệ thuật.  

 

VARIATION ARMANDO
THANK YOU FOR COMING
LAM HOA CHO NGUOI TA HAI (A FLOWER TO BE PICKED)
Fragments
Munchausen odyssey
Ulysses oi, where are you going?
The walk of a grasshopper
VARIATION ARMANDO
The knight in rusty armor