Chuyên nghiệp

Mục đích của ATH là quảng bá nghệ thuật sân khấu với tư cách là một công cụ giao lưu văn hóa và hỗ trợ cộng động ở Việt Nam, chủ yếu là ở Hà Nội và / hoặc nước ngoài thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục đại chúng. Giáo dục đại chúng không chia rẽ hành động và tư duy, không chia rẽ giữa những người nghĩ và những người đưa ra quyết định. Giáo dục đại chúng không mang mục đích giáo dục tri thức đơn thuần, mà nhằm đưa mọi người đến gần nhau hơn, khuyến khích ta đào sâu suy nghĩ và đối diện, đối chất tư duy của chính mình. Nó hướng tới việc mang đến cho chúng ta những phương tiện để hiểu và để suy nghĩ về thế giới, từ đó cùng nhau thay đổi thế giới.

« Không ai có thể giáo dục ai, không ai có thể tự giáo dục, con người giáo dục nhau thông qua thế giới. » - Paulo Freire

Đạo đức và sự dấn thân trong lĩnh vực văn hóa không còn, những hệ thống xếp hạng, tôn thờ hình tượng và thèm khát sự công nhận lên ngôi. Quy luật xã hội ngày nay xoay quanh sự tiêu thụ văn hóa một cách thừa mứa và tư bản hóa nghệ thuật.

Công chúng ngập chìm trong văn hoá giải trí, đã từ lâu họ không còn màng tới giá trị thực của văn hoá, Nhưng đồng thời, một số tầng lớp và khu vực xã hội bị tước đoạt hoặc gần như không được tiếp cận được các hình thức văn hóa nghệ thuật. Như thể văn hóa nghệ thuật cúng bị phân phối một cách bất bình đẳng như tài sản, của cải.

Và thế là chúng ta không còn có thể mang đến cho công chúng thế giới những sự kiện có sức lay động họ, khơi dậy hạnh phúc và tự do của chính họ. Văn hóa nghệ thuật, dù hiện diện ở đâu, ngày nay đang càng nới rộng khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội thay vì đảm nhận vai trò đúng đắn của nó, là cung cấp cho mọi người, cho mọi cá nhân, một cách công bằng, không phân biệt, một công cụ để quan sát, phản ánh và tham gia vào sự phát triển của cộng đồng mà họ vốn là một phần của nó. Qua những quan sát này mà ý tưởng về ATH được thành hình. Thông qua những cuộc gặp gỡ và những lần thử nghiệm, để trả lại cho văn hóa nghệ thuật văn hóa sức mạnh của nó, định nghĩa xã hội học của nó về “cái chung cho một nhóm bao gồm đa dạng cá nhân, cái thống nhất nhóm lại thành một thể”. 

Chúng tôi muốn, thông qua những khác biệt và những tương đồng mà chúng tôi sẽ quan sát từ mọi thành phần xã hội, để tìm ra con đường dẫn đến một nền văn hóa nghệ thuật công bằng hơn, bảo vệ cho quyền con người. Công cuộc nghiên cứu này sẽ được theo đuổi thông qua các sự kiện văn hóa đa dạng và phong phú, một số có quy mô lớn, cả về hình thức và nội dung, một số khác được thiết kế hướng tới những đối tượng cụ thể hơn, nhưng luôn bao hàm nhiều nhóm tuổi và nhóm người trong xã hội nhất có thể, tương thích với ý nghĩa của chúng.

ATH, tập hợp một nhóm can đảm và nhiệt huyết, làm việc không ngừng theo ý tưởng và hình thức một phòng thí nghiệm về lĩnh vực sân khấu nghệ thuật. Các nghệ sĩ có xuất thân và lĩnh vực chuyên môn đa dạng, cùng nhau tiến hành thử nghiệm qua các workshop và tác phẩm biểu diễn. 

ATH là sự tiếp nối hợp lý và bổ sung lý tưởng cho trường ATH. Nó bao gồm một phần các giáo viên của trường, những người được đào tạo tại chính trung tâm đào tạo của trường. ATH cho phép mỗi nghệ sĩ có cơ hội sáng tạo và đề xuất sáng tạo của mình.

 

 

 

poster fragment
Những mảnh
2020

Chuyển thể từ Cái chết của một hoàng từ của Fernando Pessoa

Dế
Cuộc dạo chơi của chú dế
2019
Kịch nói dành cho trẻ em (0-5 tuổi)
Munchausen Odysse
Bản hùng ca của Munchaüsen
2016
Chuyển thể từ phim Những cuộc phiêu lưu của bá tước Munchaüsen của Terry Gilliam
le chevalier
Kị sĩ với thanh kiếm rỉ
2015
Cổ tích kịch dành cho hai diễn viên.
Ulysse OI
Ulysse ơi, đi đâu thế ?
2014
Nhạc kịch, Phỏng theo L’Odyssée của Homere
YEUX