Festival P.A.S 2021

Lễ hội P.A.S là lễ hội nghệ thuật thường niên do ATH - Xưởng Kịch và Nghệ Thuật tổ chức với mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật đa văn hóa giữa các nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp và nghiệp dư cũng như các khán giả trên khắp Việt Nam và Đông Nam Á. 

Sự kiện sắp tới