Hip hop and Beatbox Generation

Mùa thu nay, hãy đánh thức tiềm năng của bạn bằng cách sử dụng miệng, lưỡi, giọng và cả cơ thể! 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
12.10 >  17.10
6 - 8 tuổi: 9h00 – 12h00
9 - 12 tuổi: 14h00 - 17h00
Người lớn: 14.10 | 18h30 - 21h30

Nếu như Beatboxing là một bộ môn nghệ thuật sử dụng miệng, lưỡi, và giọng để tạo ra giai điệu thì khi đến với bộ môn Hiphop, các con sẽ có những giờ phút nhún nhảy sải bước trên nền nhạc hiphop sôi động

Sự kiện sắp tới
 • Ngoại lệ và Nội quy
  Ngoại lệ và Nội quy

  NGOẠI LỆ VÀ NỘI QUY
  02.10 & 03.10 | 20h00
  04.10 | 19h00
  Địa chỉ: ATH Tây Hồ
  Vào cửa tự do (hạn chế 30 người mỗi tối)

 • Hip hop and Beatbox Generation
  Hip hop and Beatbox Generation

  HIP HOP AND BEATBOX GENERATION
  Mùa thu nay, hãy đánh thức tiềm năng của bạn bằng cách sử dụng miệng, lưỡi, giọng và cả cơ thể!
  Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  12.10 > 17.10
  6 - 8 tuổi: 9h00 – 12h00
  9 -12 tuổi: 14h00 - 17h00

 • TRẬN ĐẤU ỨNG TÁC
  TRẬN ĐẤU ỨNG TÁC

  TRẬN ĐẤU ỨNG TÁC
  Mùa thu này, hãy cùng khám phá Trận đấu ứng tác, một thể loại kịch ứng tác dựa trên các quy tắc của môn khúc côn cầu.
  Ngôn ngữ: Tiếng Pháp 
  26.10 >  31.10
  6 - 8 tuổi: 9h00 – 12h00
  9 -12 tuổi: 14h00 – 17h00

Video file