ATH Homepage

ATH là nền tảng giáo dục nghệ thuật sân khấu do một nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp điều hành. Các lớp học hằng tuần, những buổi trình diễn, xưởng nghiên cứu và thể nghiệm tạo nên một cộng đồng nơi mà sự đa dạng văn hóa, niềm vui khi là một phần của tập thể và khi cùng nhau biểu diễn luôn được lấy làm trọng.