Biểu diễn ứng tác

30.01 | ATH Tây Hồ
19h30
Vào cửa miễn phí
Để đặt chỗ: http://bit.ly/improvshowregistration

Sự kiện sắp tới
 • Cluedo
  Cluedo

  𝗖𝗟𝗨𝗘𝗗𝗢
  📌 𝟮𝟮/𝟬𝟭 - 𝟴 𝗽𝗺
  📌 Vào cửa miễn phí
  📌 ATH Tây Hồ

 • Fragments
  Fragments

  NHỮNG MẢNH
  📌 23.01 - 20h00 
  📌 ATH Tây Hồ 
  📌 Ngôn ngữ: tiếng Việt 

 • Biểu diễn ứng tác
  Biểu diễn ứng tác

  BIỂU DIỄN ỨNG TÁC
  30.01 | ATH Tây Hồ
  19h30
  Vào cửa miễn phí

Video file