ACTive Summer Camp

ATH hợp tác cùng The Fitness Village tổ chức "ACTive Summer Camp" - trại hè phối hợp các hoạt động nghệ thuật và thể thao dành cho học sinh từ 6-12 tuổi, diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

05.07 > 13.08
ATH & TFV

Sự kiện sắp tới