Về dự án

Kịch nhà bên là gì?

Kịch nhà bên là một nhánh hoạt động của ATH, mở ra cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cơ hội được tham gia vào các hoạt động nghệ thuật biểu diễn để từ đó nâng cao khả năng quản lý, phát triển năng lực và kỹ năng làm việc của nhân viên/học sinh/bạn bè của họ đồng thời cải thiện về mặt tinh thần của nhóm. Những khoá học của Kịch nhà bên được thiết kế đặc biệt để phù hợp với từng nhóm và hướng hoạt động cụ thể sẽ được trao đổi và thống nhất giữa ATH và từng đơn vị.

Những loại hình khoá học mà chúng tôi đang cung cấp: 
  • Workshop
  • CPD - Phát triển chuyên môn liên tục
  • Teacher training - Tập huấn cho giáo viên
  • In-school clubs - Câu lạc bộ trong các trường học
  • After school clubs - Câu lạc bộ ngoại khoá
Các khoá học được giảng dạy bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Việt:
  • Kịch ứng tác
  • Kịch nói
  • Ứng dụng Kịch
  • Nhảy múa và chuyển động
  • Âm nhạc
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5