Kị sĩ với thanh kiếm rỉ

chevalier
2015

Cổ tích kịch dành cho hai diễn viên.
Cải biên từ các cổ tích triết học biên tập bởi Robert Fishe

Hai diễn viên, một chiếc túi đồ chơi khổng lồ, một nhóm trẻ em trong khán giả tình nguyện tham gia và vở kịch bắt đầu. Một diễn viên đóng vai cô bé kể về hành trình của món đồ chơi yêu thích của em, và một kị sĩ với thanh kiếm rỉ sét được diễn bởi người còn lại. 

Thông tin 
  • Dàn dựng : Quentin Delorme
  • Diễn viên : Marianne Seguin, Nguyễn Phương Loan (Collectif ATH)
  • Biểu diễn : Hà Nội – ATH cho tổ chức Coup de Pouce / Festival PAS – Cinémathèque Hà Nội 
Knight
Knight
Knight
Knight
Knight