Hip Hop 6-8

Hiphop 6-8
Hiphop 6-8
Hiphop 6-8
Hiphop 6-8
Hiphop 6-8

Hiphop 6-8

Đôi chân hạnh phúc! 

Nhảy là một hình thức hoạt động thể chất năng động, dồi dào năng lượng và giải phóng cơ thể cho cả trẻ em và người lớn.

Học, phát triển và hình thành kỹ năng nhảy và biểu diễn là mấu chốt giúp học sinh trở nên tự tin hơn, dồi dào năng lượng hơn và biểu diễn tốt hơn.

NỘI DUNG LỚP HỌC 

  • Học di chuyển cơ bản, phong cách di chuyển. 
  • Phát triển ngôn ngữ thông qua các bước nhảy cơ bản và kết hợp các bước nhảy. 
  • Trở nên hip hop hơn và có phong cách hơn. 
  • Từng bước định hình phong cách biểu diễn cá nhân. 

BIỂU DIỄN 

  • Một tiết mục nhảy Hip Hop trong chương trình December Dance Showcase  
  • Một vũ đạo trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S. 

Class details

2 500 000 VND/Quý
Lớp theo nhóm
Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 8
Thứ tư
16:45 - 17:45
Giáo viên
danse