Kịch nói 6-7

Drama 6-7
Drama 6-7
Drama 6-7
Drama 6-7
Drama 6-7

Kịch nói 6-7

Bước chân đầu tiên trong thế giới thực 
GIỚI THIỆU CHUNG 

ATH mang đến một chương trình giảng dạy phù hợp với các đặc điểm thể chất và sự phát triển tâm lý đặc trưng các lứa tuổi khác nhau. Chương trình bao gồm một khoảng thời gian đào tạo chung về kịch nói cho tất cả các nhóm, sau đó là các sản phẩm trình diễn trên sân khấu.

Trẻ 6-7 tuổi phát triển những ấn tượng đầu tiên về sự tồn tại của người khác. Trẻ em ở độ tuổi này hiểu hơn về cảm xúc của mình, và luôn muốn mình là trung tâm của vũ trụ. Khác với trẻ 4-5 tuổi, trẻ 6-7 tuổi sẽ thoát ra khỏi thế giới tưởng tương, từng bước thực hành những khái niệm về việc diễn xuất, một mình hay với người khác, về không gian sân khấu, kỷ luật.

Tuy nhiên, đây cũng là lứa tuổi tâm lý không ổn định và là giai đoạn mấu chốt của sự tự tin, vì vậy giáo viên luôn diễn cùng trẻ trên sân khấu, tránh cho trẻ có cảm giác thất bại và sợ hãi trước đám đông. 

CHƯƠNG TRÌNH
  • Làm quen với các khái niệm cơ bản về kịch: diễn xuất, kiểm soát sân khấu, từ ngữ chuyên môn sử dụng trong diễn kịch, v.v... 
  • Xây dựng các nhân vật và các tình huống kịch tính thông qua các kỹ thuật ứng tác trên sân khấu 
  • Phát triển các khả năng tiềm ẩn và sự tự tin của bản thân cũng như khi là một phần của tập thể 
  • Mỗi buổi học là một buổi phiêu lưu để học sinh trải nghiệm 
  • Các khái niệm cơ bản về sân khấu kịch được giới thiệu thông qua các câu chuyện do giáo viên huớng dẫn 
BIỂU DIỄN


Mỗi lớp sẽ biểu diễn một tác phẩm cùng với giáo viên kịch của mình trên sân khấu như một phần của P.A.S Festival

Class details

3 000 000 VND/Quý
Lớp theo nhóm
Tiếng Pháp
Tây Hồ
6 - 7
Thứ tư
16:00 - 17:30
Giáo viên
drama