Lớp học hàng tuần

PDF
Bộ môn
Ngôn ngữ
Địa điểm
Ngày
Loại lớp

 Lớp theo nhóm

Tên lớp Ngôn ngữ/Địa điểm Ngày Độ tuổi Học phí
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
18:00 - 20:00
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
17:30 - 19:30
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
17:30 - 19:30
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ hai
17:30 - 19:30
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Việt
Long Biên
Thứ sáu
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ hai
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
10:00 - 12:00
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ năm
15:45 - 17:45
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
15:45 - 17:45
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ tư
16:45 - 17:45
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ tư
15:30 - 16:30
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:30
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
16:00 - 17:30
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ ba
15:15 - 16:45
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
16:00 - 17:30
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ sáu
17:30 - 19:00
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
17:30 - 19:00
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ ba
17:00 - 18:30
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
8:30 - 10:00
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 18:00
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ hai
15:30 - 17:30
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
15:45 - 17:45
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ sáu
15:45 - 17:45
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ sáu
16:00 - 18:00
9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
17:30 - 19:30
9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Gia đình
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Chủ nhật
10:00 - 11:30
4 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Gia đình
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Chủ nhật
10:00 - 11:30
4 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Người lớn
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ tư
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
19:00 - 21:00
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo Người lớn
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ tư
18:30 - 20:30
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
20:30 - 22:30
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo Thiếu niên
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ sáu
18:15 - 20:15
14 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo Thiếu niên
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
17:30 - 19:30
14 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
19:30 - 21:30
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc Thiếu niên 12-18
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
18:00 - 19:30
12 - 18 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc Trẻ em 6-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:30
6 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Army
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:30 - 0:00
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Army
Tiếng Anh
Tây Hồ
Chủ nhật
10:00 - 11:30
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Army
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 15:30
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Army
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ hai
19:30 - 21:00
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
19:30 - 21:30
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ bảy
16:00 - 18:00
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Thiếu niên
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ sáu
18:00 - 19:30
12 - 18 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Thiếu niên
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Chủ nhật
10:00 - 11:30
12 - 18 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Trẻ em
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:30
6 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Trẻ em
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ hai
16:00 - 17:30
6 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Trẻ em
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 17:30
6 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Awakening 4-5
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ tư
15:30 - 16:30
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Awakening 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Awakening 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ tư
11:30 - 13:00
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ tư
19:30 - 21:00
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Thiếu niên 12-18
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ năm
18:00 - 19:30
12 - 18 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Trẻ em 6-11
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
16:00 - 17:30
6 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Piano Awakening 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ sáu
15:30 - 16:30
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Piano Awakening 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
16:30 - 17:30
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
15:45 - 16:45
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ bảy
15:30 - 16:30
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ bảy
16:30 - 17:30
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
16:45 - 17:45
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
18:00 - 19:00
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ bảy
17:30 - 18:30
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ năm
15:45 - 16:45
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
15:45 - 16:45
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ năm
16:45 - 17:45
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
16:45 - 17:45
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ năm
18:00 - 19:00
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
18:00 - 19:00
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
10:00 - 11:30
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
19:00 - 20:30
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
17:00 - 18:30
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Thiếu niên 12-18
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
18:00 - 19:30
12 - 18 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Thiếu niên 12-18
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 15:30
12 - 18 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Jazz 5-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ bảy
10:00 - 11:00
5 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Jazz 5-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
16:30 - 17:30
5 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Jazz 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
17:30 - 18:30
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Jazz 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ bảy
11:00 - 12:00
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Tango Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
19:30 - 21:00
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Tango Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ ba
19:30 - 21:00
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ hai
17:30 - 19:30
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
17:30 - 19:30
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
17:30 - 19:30
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
18:00 - 20:00
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Việt
Long Biên
Thứ sáu
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ hai
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ năm
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác Trực tuyến
Tiếng Pháp
Trực tuyến
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký

 Lớp cá nhân

Tên lớp Ngôn ngữ/Địa điểm Ngày Độ tuổi Học phí
Kịch nói
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Kịch nói
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Kịch nói
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Viết sáng tạo
Tiếng Pháp
Trực tuyến
14 - 78 Đăng ký
Viết sáng tạo
Tiếng Pháp
Tây Hồ
14 - 78 Đăng ký
Viết sáng tạo
Tiếng Pháp
Long Biên
14 - 78 Đăng ký
Accordion
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Accordion
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Accordion
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Batucada
Tiếng Anh
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Batucada
Tiếng Anh
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Batucada
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Guitar
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Guitar
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Guitar
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Piano
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Piano
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Piano
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Trống
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Ukulele
Tiếng Anh
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Ukulele
Tiếng Anh
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Ukulele
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Hip Hop
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Hip Hop
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Hip Hop
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Nhảy Jazz
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Nhảy Jazz
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Nhảy Jazz
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Tango
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký
Tango
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Tango
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Kịch ứng tác
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến
6 - 78 Đăng ký
Kịch ứng tác
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
6 - 78 Đăng ký
Kịch ứng tác
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
6 - 78 Đăng ký