Lớp học hàng tuần

Bộ môn
Ngôn ngữ
Địa điểm
Ngày
Loại lớp

 Lớp theo nhóm

Tên lớp Ngôn ngữ/Địa điểm Ngày Độ tuổi Học phí
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ ba
18:30 - 20:30
Thứ bảy
17:00 - 19:00
16 - 18 5 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
18:00 - 20:00

16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
18:00 - 20:00

16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
18:30 - 20:30
Thứ bảy
17:00 - 19:00
16 - 18 5 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00

10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00

10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
17:00 - 19:00

10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
10:00 - 12:00

10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 16:00

10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
9:00 - 10:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ tư
15:00 - 16:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 17:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ tư
16:45 - 17:45

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
16:00 - 17:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 17:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
17:30 - 19:00

6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ sáu
17:30 - 19:00

6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ ba
15:15 - 16:45

6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
15:45 - 17:15

6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:30

6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ ba
17:00 - 18:30

6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
17:00 - 18:30

6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
15:45 - 17:45

8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ sáu
15:45 - 17:45

8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ năm
15:30 - 17:30

8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00

8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ năm
17:30 - 19:30

8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ hai
15:15 - 17:15

8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
17:30 - 19:30

9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Anh
Long Biên
Thứ sáu
17:30 - 19:30

9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Gia đình
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Chủ nhật
10:00 - 11:30

4 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
20:00 - 22:30

19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
20:00 - 22:30

19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói Người lớn
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
20:00 - 22:30

19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo 10-14
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
17:00 - 19:00

10 - 14 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
19:30 - 21:30

19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Viết sáng tạo Thiếu niên
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ năm
17:00 - 19:00

14 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc 16-18
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
17:45 - 19:45

16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc 6-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:30

6 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
19:45 - 21:45

19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
19:45 - 21:45

19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc Thiếu niên 12-15
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
17:30 - 19:30

12 - 15 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ban nhạc Trẻ em 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:30

6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Ensemble
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:45 - 12:15

9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Ensemble Trẻ Em
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
16:00 - 17:00

6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Guitar Ensemble 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
16:00 - 17:00

6 - 7 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca 12-15
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
17:30 - 19:30

12 - 15 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca 16-Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ sáu
11:30 - 13:30

19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca 16-Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
19:30 - 21:30

16 - 77 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 18:00

9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
11:30 - 13:30

19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 16:00

16 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Trẻ em 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
16:00 - 17:30

6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hòa ca Trẻ em 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
16:00 - 17:30

6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab 9-11
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
17:15 - 18:45

6 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ tư
11:30 - 13:30

19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ hai
17:30 - 19:30

16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Music Lab Thiếu niên 12-15
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ hai
17:00 - 18:30

12 - 15 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Piano Awakening 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ hai
16:00 - 17:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Piano Awakening 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ sáu
15:30 - 16:30

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Piano Ensemble 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ sáu
16:30 - 18:00

6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Ath All Star 6-18
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
17:00 - 19:00
Thứ bảy
17:00 - 19:00
6 - 18 5 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
15:45 - 16:45

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
17:00 - 18:00

6 - 7 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 8-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 15:30

8 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Breakdance 10-11
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
18:15 - 19:15

10 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Breakdance 12-15
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 11:30

12 - 15 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Breakdance 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
15:45 - 16:45

6 - 7 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Breakdance 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ tư
16:45 - 17:45

6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Breakdance 8-9
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
17:00 - 18:00

8 - 9 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Breakdance 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ tư
18:00 - 19:00

9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Broadway Jazz 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
15:45 - 16:45

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Broadway Jazz 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
17:00 - 18:00

6 - 7 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Broadway Jazz 8-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
18:00 - 19:30

8 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Broadway Jazz Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
19:30 - 21:00

19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
15:45 - 16:45

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ năm
15:30 - 16:30

4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
17:00 - 18:00

6 - 7 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 6-7
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ năm
16:45 - 17:45

6 - 7 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 8-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
18:00 - 19:30

8 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop 8-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ năm
18:00 - 19:30

8 - 11 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
19:30 - 21:00

19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
11:15 - 12:45

19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip Hop Thiếu niên 12-18
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
18:00 - 19:30

12 - 18 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00

12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ hai
18:00 - 20:00

16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
18:00 - 20:00

16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
18:30 - 20:30
Thứ bảy
17:00 - 19:00
16 - 18 5 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ ba
18:30 - 20:30
Thứ bảy
17:00 - 19:00
16 - 18 5 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
19:30 - 22:00

19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ năm
19:30 - 22:00

19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
19:30 - 22:00

19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác Trực tuyến
Tiếng Pháp
Trực tuyến19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký

 Lớp cá nhân

Tên lớp Ngôn ngữ/Địa điểm Ngày Độ tuổi Học phí
Kịch nói
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Kịch nói
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Kịch nói
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Viết sáng tạo
Tiếng Pháp
Tây Hồ14 - 78 Đăng ký
Viết sáng tạo
Tiếng Pháp
Long Biên14 - 78 Đăng ký
Viết sáng tạo
Tiếng Pháp
Trực tuyến14 - 78 Đăng ký
Accordion
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Accordion
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Accordion
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Guitar
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Guitar
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Guitar
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Piano
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Piano
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Piano
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Breakdance
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Breakdance
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Breakdance
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Hip Hop
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên6 - 78 Đăng ký
Hip Hop
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Hip Hop
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Nhảy Jazz
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Nhảy Jazz
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Kịch ứng tác
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Trực tuyến6 - 78 Đăng ký
Kịch ứng tác
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ6 - 78 Đăng ký
Kịch ứng tác
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên6 - 78 Đăng ký