Các lớp học hàng tuần

PDF
Bộ môn
Ngôn ngữ
Địa điểm
Ngày
Loại lớp

 Lớp theo nhóm

Tên lớp Ngôn ngữ/Địa điểm Ngày Độ tuổi Học phí
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Việt
Tây Hồ
Chủ nhật
14:00 - 16:00
12 - 15 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Việt
Tây Hồ
Chủ nhật
16:00 - 18:00
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói & Kịch ứng tác 16-18
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
18:00 - 20:00
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ năm
15:45 - 17:45
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
10:00 - 12:00
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 10-11
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
15:45 - 17:45
10 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ tư
15:00 - 16:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Anh
Long Biên
Chủ nhật
9:00 - 10:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ sáu
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
9:00 - 10:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
16:00 - 17:30
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
16:00 - 17:30
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ ba
15:00 - 16:30
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ sáu
17:30 - 19:00
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-7
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:30
6 - 7 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
8:30 - 10:00
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Anh
Tây Hồ
Chủ nhật
16:00 - 17:30
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Việt
Tây Hồ
Chủ nhật
14:00 - 15:30
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Anh
Long Biên
Chủ nhật
14:00 - 15:30
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 6-8
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Chủ nhật
14:00 - 15:30
6 - 8 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ hai
15:30 - 17:30
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ ba
15:45 - 17:45
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ sáu
15:45 - 17:45
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 18:00
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 8-9
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 12:00
8 - 9 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Anh
Long Biên
Chủ nhật
10:00 - 12:00
9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Chủ nhật
9:30 - 11:30
9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Anh
Tây Hồ
Chủ nhật
9:30 - 11:30
9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói 9-11
Tiếng Việt
Tây Hồ
Chủ nhật
16:00 - 18:00
9 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói và kịch ứng tác 12-15
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói và kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
Long Biên
Chủ nhật
15:30 - 17:30
12 - 15 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói và kịch ứng tác 12-15
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 17:00
12 - 15 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói và kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ hai
17:30 - 19:30
16 - 18 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói và kịch ứng tác 16-18
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
17:30 - 19:30
16 - 20 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói và Kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ ba
20:00 - 22:30
19 - 77 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch nói và kịch ứng tác Người lớn
Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
20:00 - 22:30
19 - 77 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác người lớn
Tiếng Pháp
Trực tuyến
Chủ nhật
20:00 - 21:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Kịch ứng tác người lớn
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ năm
20:00 - 22:30
19 - 78 4 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Army
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ bảy
10:00 - 11:30
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Batucada Army
Tiếng Anh
Tây Hồ
Chủ nhật
10:00 - 11:30
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Cảm thụ âm nhạc 4-5
Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ tư
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Cảm thụ âm nhạc 4-5
Tiếng Anh
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hợp xướng
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Chủ nhật
14:00 - 15:30
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hợp xướng
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Long Biên
Thứ bảy
17:00 - 18:30
9 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hợp xướng
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Thứ bảy
14:30 - 15:30
9 - 78 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
15:45 - 16:45
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
15:45 - 16:45
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ sáu
16:45 - 17:45
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
16:45 - 17:45
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
18:00 - 19:00
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ sáu
18:00 - 19:00
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip hop 12-15
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
17:30 - 19:00
12 - 15 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip hop 4-5
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
14:00 - 15:00
4 - 5 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip hop 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ tư
16:15 - 17:15
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip hop 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
15:00 - 16:00
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip hop 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
16:30 - 17:30
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip hop 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ tư
17:30 - 18:30
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Hip hop Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
10:00 - 11:30
19 - 78 3 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Fitness Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
10:00 - 11:00
19 - 78 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ ba
16:30 - 17:30
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz 6-8
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
16:30 - 17:30
6 - 8 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Long Biên
Thứ ba
17:30 - 18:30
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz 9-11
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
17:30 - 18:30
9 - 11 2 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
19:00 - 21:00
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ sáu
10:15 - 12:15
19 - 78 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký
Mỹ thuật 11-18
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ ba
18:00 - 20:00
11 - 18 3 750 000
VND/Quý
Đăng ký
Mỹ thuật 11-18
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
16:00 - 18:00
11 - 18 3 750 000
VND/Quý
Đăng ký
Mỹ thuật 4-10
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ bảy
10:30 - 11:30
4 - 10 2 750 000
VND/Quý
Đăng ký
Mỹ thuật 4-10
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
16:00 - 17:30
4 - 10 3 250 000
VND/Quý
Đăng ký
Mỹ thuật Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ tư
18:00 - 20:00
19 - 78 3 750 000
VND/Quý
Đăng ký
Mỹ thuật Người lớn
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
Thứ năm
12:30 - 14:30
19 - 78 3 750 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhạc kịch
Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tây Hồ
Chủ nhật
10:00 - 12:00
8 - 11 3 500 000
VND/Quý
Đăng ký

 Lớp cá nhân

Tên lớp Ngôn ngữ/Địa điểm Ngày Độ tuổi Học phí
Guitar
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Guitar
Tiếng Anh
Trực tuyến
10 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Piano
Tiếng Anh
Trực tuyến
10 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Piano
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
6 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Thanh nhạc
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
10 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Ukulele
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Ukulele
Tiếng Anh
Trực tuyến
10 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Tây Hồ
6 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Violin
Tiếng Anh
Trực tuyến
10 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
10 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Ballet
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
11 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Tây Hồ
11 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Nhảy Jazz
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
Trực tuyến
10 - 78 6 000 000
VND/Quý
Đăng ký
Mỹ thuật
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tây Hồ
4 - 78 6 250 000
VND/Quý
Đăng ký