ATH Registration

[webform_submission:node:title]

[webform_submission:node:field_cours_location:entity]

[webform_submission:node:field_cours_jour:entity] - [webform_submission:node:field_cours_hour_range]

[webform_submission:node:field_cours_fee]

Register

Tên của học viên
Họ của học viên
Ngày sinh của học viên (with Safari browser: yyyy-mm-dd)
Bản cam kết
I – CAM KẾT CỦA ATH
− Tổ chức các khoá học nghệ thuật chuyên nghiệp dựa trên lòng tin và tinh thần làm việc nhóm
− Điều chỉnh phương thức dạy học dựa trên khả năng thực tế của mỗi học viên
− Không bao giờ nhận quá số học viên cho phép nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
− Đảm bảo môi trường học tập luôn sạch sẽ và an toàn, phù hợp cho hoạt động thực hành nghệ thuật
− Tổ chức (các) buổi biểu diễn xuyên suốt năm học
− Tuân thủ đúng điều kiện và điều khoản được nêu trong phần III của văn bản này

II – TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
- Thông báo vào địa chỉ hòm thư info@ath.edu.vn hoặc hotline 098 198 4213 trong trường hợp vắng mặt
- Đi học đúng giờ và thường xuyên (trường hợp học viên vắng mặt quá nhiều có thể sẽ không được tham gia biểu diễn)
- Tuân thủ đúng quy định nhằm đảm bảo lớp học diễn ra thuận lợi, suôn sẻ mà không ảnh hưởng tới hàng xóm
- Tuân thủ các quy định và điều khoản liệt kê trong phần III của văn bản này.

III- ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
1. ATH đảm nhiệm việc cung cấp đầy đủ tất cả thông tin liên quan tới thời gian và địa điểm khoá học, học phí, ngày bắt đầu và ngày kết thúc khoá học, ngày nghỉ lễ, nhắc nhở nộp học phí cũng như các hoạt động nói chung của ATH thông qua thư điện tử, và/hoặc newsletter hằng tháng. 
Người chịu trách nhiệm đăng ký khoá học cho học viên, có trách nhiệm đảm bảo về tình trạng hợp lệ và chức năng hoạt động của hòm thư đã cung cấp.
2. Quý phụ huynh/học viên muốn đăng ký lớp học hằng tuần tại ATH có thể tham gia hai buổi học thử có tính phí trước khi quyết định đăng ký và trả phí cho cả kì. Trong trường hợp workshop và Trại Xuân/Hè/Thu, học phí cho cả khoá cần được hoàn thiện trước khi workshop, Trại Xuân/Hè/Thu bắt đầu.
3. Tất cả đăng ký chỉ được xác nhận là có hiệu lực sau khi hoàn thành việc thanh toán học phí.
4. Học phí không được hoàn trả trong bất kì trường hợp nào.
5. Lớp học hằng tuần chỉ chấp nhận đăng ký học cả kì.
6. Đăng ký của Quý phụ huynh/học viên sẽ được tiếp nhận xuyên suốt cả năm học, chừng nào lớp học mà Quý phụ huynh/học viên đăng ký vẫn còn chỗ trống.
7. Trường hợp vắng mặt với lớp cá nhân, cần thông báo trực tiếp cho ATH hoặc giáo viên chịu trách nhiệm cho lớp đó, ít nhất 24 giờ trước giờ học. ATH chỉ sắp xếp lớp học bù cho những học viên vắng mặt mà đã thông báo trước 24 giờ. Trong trường hợp thông báo vắng mặt trước giờ học nhưng ít hơn 24 giờ, hoặc vắng mặt mà không thông báo trước/thông báo muộn, sát giờ, học phí buổi hôm đó vẫn sẽ được tính như đi học bình thường và không tổ chức lớp học bù. 
8. Một năm học tại ATH gồm 3 học kì.
9. ATH có trách nhiệm trông coi tất cả học sinh trong thời gian diễn ra lớp học, cũng như 30 phút trước và sau giờ học.
10.Người chăm sóc cho học viên và phụ huynh học viên không được phép có mặt trong lớp học.
11.Đơn đăng ký sẽ có hiệu lực sau khi văn bản này được nộp lại cho ATH, có chữ kí và ngày tháng rõ ràng, và sau khi học phí được hoàn thiện.
12.Trong trường hợp đăng ký học sau khi kì học, workshop, Trại Xuân/Hè/Thu đã đang diễn ra tại ATH thì học phí sẽ được điều chỉnh dựa theo số buổi học còn lại của lớp đó trong học kì, workshop, Trại Xuân/Hè/Thu tương ứng.
13. a. Đăng ký cho các lớp học hằng tuần sẽ được tự động gia hạn và xác nhận khi học phí cho kì học mới được hoàn thành. Học phí cho những buổi nghỉ sẽ không được hoàn trả.
b. Hạn chót hoàn thiện học phí là buổi học thứ ba sau khi đăng ký học hoặc nhận được thông báo bắt đầu mới.
14.Học phí sẽ không được hoàn trả trong trường hợp học viên thường xuyên vắng mặt hoặc nghỉ học (trừ những trường hợp bất khả kháng).
15.Học viên cần phải tham gia các buổi diễn tập với trang phục, chuẩn bị cho buổi tổng duyệt (các buổi học thêm này không tính phí) trước khi biểu diễn.
16.Trong trường hợp giáo viên phụ trách lớp tạm thời vắng mặt, ATH sẽ đảm bảo buổi học được diễn ra bình thường bằng cách thay thế một giáo viên khác tương đương.
17.Chỉ những buổi học bị huỷ hay kì học kết thúc sớm do quyết định từ phía ATH thì học phí mới được hoàn trả (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc xảy ra thiệt hại nghiêm trọng tới trang thiết bị của ATH).
18.Trong trường hợp không được phép tụ tập đông người, ATH sẽ tự động chuyển tất cả lớp học sang hình thức trực tuyến và duy trì thời gian biểu giống như lớp học trực tiếp (cùng ngày, cùng khung giờ, cùng giáo viên, cùng giá tiền, cùng chính sách học).
19.Học viên (hoặc người lớn chịu trách nhiệm cho học viên, trong trường hợp học viên chưa đủ tuổi pháp luật) sẽ chịu trách nhiệm cho phí bảo hiểm (trách nhiệm dân sự) của mình trong trường hợp xảy ra tai nạn dưới bất kì hình thức nào.
20.Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng (những) thiệt hại mà học viên đó gây ra (VD: thiệt hại về tài sản), kể cả khi học viên không cố ý.
21.ATH chịu trách nhiệm cung cấp trang thiết bị học cần thiết trong suốt năm học.
22.ATH sẽ thông báo cho học viên hoặc phụ huynh về các sự việc bất thường ảnh hưởng tới lớp học, hoặc sự kiện, biểu diễn, thông qua hòm thư điện tử (lớp học bị hoãn/huỷ, ngày giờ buổi tập duyệt với trang phục, chuẩn bị cho buổi biểu diễn,…).
23.ATH có quyền sử dụng hình ảnh và video các học viên trong lớp cũng như buổi biểu diễn cho mục đích truyền thông (trên trang web, áp-phích, tờ rơi, Facebook và các trang mạng xã hội khác của ATH…).
24.ATH có quyền đình chỉ hoặc đuổi học trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng các điều khoản nêu ra trong văn bản này.
25.Trong trường hợp đăng ký lần đầu, các thông tin trong văn bản này cần được hoàn thiện, xác thực thông qua chữ kí của người đăng ký, đi kèm với ngày tháng năm điền đơn rõ ràng và nộp lại cho ATH. Sau đó, người đăng ký sẽ không cần điền lại thông tin trong trường hợp muốn tiếp tục tham gia vào học kì mới hoặc năm học mới, hay các hoạt động khác tại ATH.