Đào tạo chuyên sâu

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Khoá đào tạo chuyên sâu kéo dài 2 năm về nghệ thuật kịch tại ATH dựa trên các kỹ thuật và phương pháp diễn xuất lấy cơ thể làm trọng tâm. Cơ thể là điểm khởi đầu và cũng là công cụ chính của người diễn viên.

Khoá đào tạo mong muốn mang lại cho học viên một nền tảng diễn xuất hoàn chỉnh, vừa trong kỹ thuật diễn xuất trên sân khấu cũng như trong môi trường làm việc mà người diễn viên sẽ tiến thân. Về lâu dài, khoá học mong muốn giúp học viên nắm vững chìa khoá cần thiết cho việc tìm kiếm sân khấu riêng của mình, để từ đó tự khẳng định cá tính nghệ thuật, dựa trên nền tảng kiến thức sân khấu vững mạnh.

 

Tuổi Thời lượng Tần suất
Khoá đào tạo bán phần
Từ 16 tuổi 2 năm 15h một tuần Contact
Khoá đào tạo toàn phần
Từ 16 tuổi 2 năm 30 tiếng một tuần Contact