Nội dung Biểu diễn

1
2
3
4
5
  Improv

  Xuyên suốt năm học, học viên, tuỳ theo khả năng của nhóm có thể biểu diễn trước công chúng trongchương trình lễ hội Winter Fest, P.A.S hoặc của nhà hát Theatre 21 
   

  KỊCH ỨNG TÁC  
  Người lớn:  
  • Biểu diễn tại ATH hoặc/ và các địa điểm khác trong suốt năm học dựa vào khả năng của lớp  
  • Biểu diễn Trận đấu Ứng tác hoặc Vở kịch Ứng tác trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 
  Lớp cá nhân: 

  Một vở Ứng tác solo trong khuôn khổ Lễ hội Sân khấu P.A.S nếu học viên muốn biểu diễn 
   

  KỊCH ỨNG TÁC TRỰC TUYẾN  
  Người lớn:  
  • Một show diễn trong chương trình Winter Fest 
  • Một show diễn trong Lễ hội P.A.S 
    
  KỊCH NÓI & KỊCH ỨNG TÁC 
  12 - 15 tuổi:  
  • Các buổi biểu diễn tại ATH hoặc những nơi khác trong suốt năm học, dựa trên khả năng của 
   lớp 
  • Biểu diễn một vở kịch nói và một giải đấu ứng tác trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 
  16 – 18 tuổi:  
  • Các buổi biểu diễn tại ATH hoặc những nơi khác trong suốt năm học, dựa trên khả năng của 
   lớp 
  • Biểu diễn một vở kịch nói và một giải đấu ứng tác trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 
  • Biểu diễn ứng tác hàng tháng của các học viên giàu kinh nghiệm 
  Người lớn:  
  • Một vở kịch nói trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S và/ hoặc trong Chương trình nhà hát Theatre 21 
  • Một vở kịch ứng tác trong khuôn khổ Winter Fest và/ hoặc trong Chương trình nhà hát Theatre 21 
  Improv Class Performance
  Improv Class Performance
  Improv Class Performance
  Improv Class Performance

  Xuyên suốt năm học, học viên, tuỳ theo khả năng của nhóm có thể biểu diễn trước công chúng trong chương trình lễ hội Winter Fest, P.A.S hoặc của nhà hát Theatre 21 
   

  KỊCH NÓI  
  4 - 5 tuổi: 

  Một bộ phim ngắn được sản xuất bởi ATH và công chiếu tại Lễ hội P.A.S 
  Cùng xem phim ngắn mới nhất:

  6 - 7 tuổi:  

  Một vở kịch nói cùng với giáo viên kịch của mình trên sân khấu như một phần của Lễ hội P.A.S 

  8 - 11 tuổi :  

  Một vở kịch nói tại Lễ hội P.A.S 

  Người lớn:  

  Một vở kịch nói trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S và/ hoặc trong Chương trình nhà hát Theatre 21 

  Sân khấu gia đình: 

  Một vở kịch nói trong khuôn khổ lễ hội P.A.S 

  Lớp cá nhân: 

  Một vở diễn solo trên sân khấu trong khuôn khổ lễ hội P.A.S 
   

  KỊCH NÓI & KỊCH ỨNG TÁC 
  12 - 15 tuổi:  
  • Biểu diễn tại ATH và/ hoặc các địa điểm khác trong suốt năm học dựa vào khả năng của lớp 
  • Biểu diễn Trận đấu Ứng tác hoặc Vở kịch Ứng tác trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 
  16 – 18 tuổi:  
  • Biểu diễn tại ATH và/ hoặc các địa điểm khác trong suốt năm học dựa vào khả năng của lớp 
  • Biểu diễn Trận đấu Ứng tác hoặc Vở kịch Ứng tác trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 
  • Biểu diễn ứng tác hàng tháng của các học viên giàu kinh nghiệm 
  Người lớn:  
  • Một vở kịch nói trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S và/ hoặc trong Chương trình nhà hát Theatre 21 
  • Một vở kịch ứng tác trong khuôn khổ Winter Fest và/ hoặc trong Chương trình nhà hát Theatre 21 
    
  VIẾT: 
  Lớp cá nhân: 

  Biểu diễn đọc một tác phẩm hoặc một trích đoạn tác phẩm trong khuôn khổ Winter Fest và lễ hội sân khấu P.A.S 

  Người lớn: 
  • Đọc các tác phẩm dạng ngắn và tập hợp tại Winter Fest   
  • Biểu diễn trước khán giả các dự án cá nhân tại Lễ hội P.A.S 
  14 - 18 tuổi: 
  • Đọc các tác phẩm dạng ngắn và tập hợp tại Winter Fest   
  • Biểu diễn trước khán giả các dự án cá nhân tại Lễ hội P.A.S 
  Drama Class Performance
  Drama Class Performance
  Drama Class Performance
  Drama Class Performance

  Xuyên suốt năm học, học viên, tuỳ theo khả năng của nhóm có thể biểu diễn trước công chúng trong chương trình lễ hội Winter Fest, P.A.S hoặc của nhà hát Theatre 21 
   

  LỚP NHÓM:  
  Học sinh 4 - 5 tuổi:  

  Lớp Cảm thụ piano: Một video âm nhạc ngắn trình chiếu trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S 

  Học viên từ 6 tuổi cho tới người lớn:  

  Band:  
  - Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Winter Fest và trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S tùy thuộc vào năng lực của ban nhạc 
  - Thu âm bản demo các tác phẩm của chính mình 

  Vocal Ensemble và Batucada Army: 
  Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Winter Fest và trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S tùy thuộc vào khả năng của nhóm 
   

  MUSIC LAB 
  Học sinh 4 - 5 tuổi: 

  Phim ngắn được sáng tạo từ ý tưởng của học sinh trình chiếu trong Lễ hội P.A.S 

  Học viên từ 6 tuổi đến người lớn: 

  Music lab trên sân khấu và đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu, khám phá và phân tích trực tiếp một bản nhạc nổi tiếng 
   

  LỚP CÁ NHÂN:  
  Thanh nhạc:  

  Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Winter Fest và trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S 
  Thu âm một bài hát tự chọn cùng các nhạc công dày dạn kinh nghiệm. 

  Nhạc cụ:  

  Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Winter Fest và trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S, có thể dưới hình thức solo hoặc chơi với ban nhạc 
  Thu âm một bản nhạc do mình sáng tác, bao gồm ít nhất một dòng nhịp điệu và một dòng giai điệu chính, hoặc một bài hát/bản nhạc do học viên tự chọn 

  Batucada: 

  Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Winter Fest và trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S, có thể dưới hình thức solo hoặc chơi với ban nhạc 

  Music Class Performance
  Music Class Performance
  Music Class Performance

  Xuyên suốt năm học, học viên, tuỳ theo khả năng của nhóm có thể biểu diễn trước công chúng trong chương trình December Dance Showcase, Winter Fest hoặc lễ hội P.A.S   
   

  HIP HOP  
  4 – 5 tuổi:  
  • Một tiết mục biểu diễn ngắn trong chương trình December Dance Showcase 
  • Một video vũ đạo được sản xuất bởi ATH và được trình chiếu trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S  

  Xem video mới nhất:  

  6 - 11 tuổi:  
  • Một tiết mục nhảy hip hop trong chương trình December Dance Showcase  
  • Một vũ đạo trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S 
  12 – 18 tuổi: 

  Một cuộc đấu trực tiếp giữa các đội với nhau trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 

  Người lớn:  

  Một bài nhảy hip hop trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 

  Lớp cá nhân:  
  • Một tiết mục nhảy hip hop trong chương trình December Dance Showcase  
  • Một vũ đạo trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S 
    
  BALLET 
  4 – 5 tuổi:  

  Một tiết mục trong chương trình December Dance Showcase 
  Một bộ phim ballet lấy cốt truyện truyền thống hoặc cổ tích chiếu trong khuôn khổ lễ hội P.A.S 

  Xem video mới nhất: 

  6 – 11 tuổi:  
  • Một tiết mục trong chương trình December Dance Showcase  
  • Một vũ đạo trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S 
    
  JAZZ 
  5 – 8 tuổi:  

  Một tiết mục trong chương trình December Dance Showcase và một vũ đạo trong khuôn khổ Lễ hội P.A.S dựa trên chủ đề hoặc một phong cách cụ thể theo sở thích của học viên 

  9 – 11 tuổi: 

  Trích đoạn nhạc kịch được xây dựng từ một vở nhạc kịch mà học viên sẽ nghiên cứu về nguồn gốc, biên đạo và thông điệp truyền tải, và trình diễn trong chương trình December Dance Showcase và Lễ hội P.A.S 

  Lớp cá nhân:  
  • Một vũ đạo trong chương trình Winter Fest 
  • Một vũ đạo trong khuôn khổ lễ hội P.A.S 
    
  TANGO  
  Người lớn và lớp cá nhân:  

  Một vũ đạo trong khuôn khổ Winter Fest và Lễ hội P.A.S 

  Dance Class Performance
  Dance Class Performance
  Dance Class Performance
  Dance Class Performance
  Khoá đào tạo bán phần  

   

  Năm nhất:  
  • Trong năm học đầu, học viên sẽ thuyết trình về một trong những lĩnh vực được học tuỳ theo sở thích và nhu cầu cá nhân 
  • Cuối năm học, học viên sẽ biểu diễn một vở kịch do giáo viên đạo diễn 
  Năm hai:  
  • Học viên sản xuất một vở kịch được trình diễn trong khuôn khổ liên hoan cuối năm. Mỗi học viên sẽ được nhận một chủ đề cá nhân mà từ đó, mỗi người sẽ phải sáng tạo một tác phẩm sân khấu để kết thúc hai năm học, và khẳng định phong cách cũng như các lựa chọn nghệ thuật của mình. 
  • Cũng vào cuối năm, học viên sẽ trình bày nghiên cứu lý luận đã thực hiện trong suốt cả năm học, dưới dạng một buổi hội thảo 
    
  Khoá đào tạo toàn phần 
  Năm nhất:  
  • Hàng tháng, học viên trình diễn kịch ứng tác và kịch nói dưới dạng cabaret 
  • Trong năm, học viên sẽ trình bày một nghiên cứu nhỏ về một trong những lĩnh vực được đề cập tới trong khoá đào tạo, tùy nhu cầu và sở thích 
  • Cuối năm học, học viên biểu diễn một vở kịch do giáo viên dàn dựng 
  Năm hai:  
  • Hàng tháng, học viên sẽ trình bày một tác phẩm cá nhân theo nhóm hoặc solo: đọc, viết, kịch ứng tác theo hình thức cabaret, các dạng thức sân khấu ngắn, trình diễn v.v... 
  • Học viên sản xuất một vở kịch để trình diễn trong khuôn khổ liên hoan cuối năm. Mỗi học viên sẽ được nhận một chủ đề cá nhân mà từ đó, mỗi người sẽ phải sáng tạo một tác phẩm sân khấu để kết thúc hai năm học, và khẳng định phong cách cũng như các lựa chọn nghệ thuật của mình. 
  • Cũng vào cuối năm, học viên sẽ trình bày nghiên cứu lý luận đã thực hiện trong suốt cả năm học, dưới dạng một buổi hội thảo 
  Intensive Class Performance
  Intensive Class Performance
  Intensive Class Performance
  Intensive Class Performance