Almost ready!

Almost ready!

Sao cơ, nhạc của chúng mình sẽ được tung lên mạng á? Ối ối chúng mình đã sẵn sàng đâu! Sắp thôi!

16:00 | Thứ Bảy, 19.06
Trực tuyến: P.A.S YouTube Channel
Biểu diễn bởi học sinh ATH (6-12 tuổi)

Về ATH: ATH là xưởng thực hành nghệ thuật duy nhất tại Hà Nội mở cho tất cả mọi người, với ba ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp. Kịch nói, nhảy múa, âm nhạc, hát, nghệ thuật tạo hình : thông qua tinh thần sáng tạo tập thể, ATH coi việc thực hành nghệ thuật là chìa khoá để hiểu biết về bản thân và người khác, của sự sẻ chia, lòng nhân từ và sự tin tưởng.
Website: ath.edu.vn

Ảnh
ATH