Biểu diễn ứng tác

Improv show

BIỂU DIỄN ỨNG TÁC

30.01 | ATH Tây Hồ
19h30

Vào cửa miễn phí
Để đặt chỗ: http://bit.ly/improvshowregistration
Lớp kịch nói-kịch ứng tác thiếu niên đưa các màn biểu diễn ứng tác trở lại trên sân khấu của ATH trong năm nay.
Bất ngờ, kịch tích, nhóm học viên lớp thiếu niên của ATH hứa hẹn mang đến cho quý vị khán giả những phút giây cười ra nước mắt

Improv show
Improv show
Improv show
Improv show
Improv show
Improv show
Improv show
Improv show