Cluedo

Cluedo

𝗖𝗟𝗨𝗘𝗗𝗢

📌 𝟮𝟮/𝟬𝟭 - 𝟮𝟬𝗵𝟬𝟬
📌 Vào cửa miễn phí
📌 ATH Tây Hồ (số 21 | Hẻm 12/2/5 | Đặng Thai Mai - Tây Hồ - Hà Nội)
📌 Để đặt chỗ: http://bit.ly/cluedo_improvisationen

Một cuộc điều tra đầy phấn khích, nơi khán giả đưa ra chỉ dẫn về bối cảnh, tội ác và manh mối, còn diễn viên, ứng tác hoàn toàn để phá án

Cluedo
Cluedo
Cluedo
Cluedo