KHÓA HỌC NHẠC KỊCH

MUSICAL THEATRE COURSE

Nhạc kịch là hình thức biểu diễn sân khấu kết hợp nhịp nhàng 3 yếu tố: kịch nói, vũ đạo và âm nhạc để kể truyện và biểu hiện mạch cảm xúc của vở kịch. Học viên sẽ có cơ hội khám phá 3 yếu tố quan trọng của nhạc kịch:
- Kịch nói: Học cách xây dựng nhân vật và tình huống thông qua ứng tác và kịch bản, đồng thời phát triển các kỹ năng cá nhân như sự tự tin và khả năng làm việc theo nhóm.
- Vũ đạo: Nắm được những kiến thức cơ bản về nhảy jazz để phục vụ cho nhạc kịch, kết hợp phong cách truyền tải và trình diễn giàu năng lượng.
- Thanh nhạc: Nắm được những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, khám phá sự đa dạng của thanh âm và những âm sắc của giọng hát, phát triển khả năng nghe khi hát như một diễn viên.
Vào cuối khóa, học sinh sẽ công diễn một tác phẩm nhạc kịch tại ATH.

Thời gian: 19:30 - 22:00 Thứ Sáu hàng tuần, từ 09/07 đến 28/08
Địa điểm: ATH Tây Hồ | 21 hẻm 12/2/5 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

Ngôn ngữ: tiếng Việt
Đối tượng: người lớn
Học phí: 3.200.000 VND
(Ưu đãi 20% đối với học viên của ATH)

Đăng ký tại ĐÂY.