[LIVE] Music Improvisation

[LIVE] Music Improvisation

Bạn tò mò muốn biết những ý tưởng trong đầu sẽ được viết thành âm nhạc ra sao? Hãy cho chúng tớ một vài từ và các giáo viên của ATH sẽ ứng tác cho bạn nhé.

20:00 - 21:00 | Thứ Sáu, 18.06
Trực tuyến: P.A.S YouTube Channel
Biểu diễn bởi giáo viên ATH

About ATH: ATH is the only artistic practice space in Hanoi open to all, in Vietnamese, French and English. Theatre, dance, music, song, visual arts: through collective creation, ATH considers artistic practice as a vehicle for exchange, benevolence, trust and knowledge of self and others.
Website: ath.edu.vn

Ảnh
ATH