Mở đơn đăng ký

Opening

ATH đã mở đơn đăng ký!

Một năm học mới sắp bắt đầu! Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tới với năm học 2020 - 2021. 
Năm nay, ATH phát triển các bộ môn hiện tại và tổ chức thêm các lớp cá nhân và trực tuyến, song song với các lớp theo nhóm. 

Chúng tôi cũng có thêm nhiều bộ môn mới. 

Âm nhạc: 

  • Hợp xướng 
  • Batucada Army
  • Các lớp nhạc cụ: Ukulele, Guitar, Piano, Violin

Nhảy múa: 

  • Hip Hop 

Đặc biệt năm nay, ngoài kịch nói, kịch ứng tác, nhảy múa, âm nhạc, mỹ thuật, chúng tôi mở thêm lớp Nhạc kịch.   

ATH mở đăng ký cho các lớp học từ ngày 24 tháng 8 ! Nếu bạn muốn thử đánh thức nguồn cảm hứng trong mình, hãy thử tham gia các lớp của ATH xem sao ! 

 

Register

R
R
R
R