OPENING DAY

OPENING DAYS

OPENING DAY tại ATH là gì?

2 ngày đầy ắp các hoạt động liên quan đến 4 bộ môn đang được giảng dạy tại ATH: KỊch ứng tác, Kịch nói, Âm nhạc và Nhảy múa.

Cơ hội khám phá các lớp học, khuôn viên của ATH, và đương nhiên, là cả đội ngũ của chúng tôi thông qua các trò chơi, thực hành nghệ thuật, cũng như gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với tập thể giáo viên, nhân viên tại ATH.

Để tham gia Opening Day có cần mua vé không?

Không hề, sự kiện hoàn toàn miễn phí và dành cho mọi lữa tuổi.

Ngày và giờ của sự kiện

 • Ngày đầu tiên: 10/09/2022
  • Địa điểm: ATH Long Bien
  • Địa chỉ: HERE
  • Thời gian: 10:00 - 17:00
 • Ngày thứ hai: 11/09/2022
  • Địa điểm: ATH Tay Ho
  • Địa chỉ: HERE
  • Thời gian: 10:00 - 17:00

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy tới và trải nghiệm cùng chúng tôi nào!

OPENING DAYS
OPENING DAYS
OPENING DAYS
OPENING DAYS
OPENING DAYS