The Sofa Dance

The Sofa Dance

Màn trình diễn này là một phần nội dung hợp tác giữa BIS và Juilliard, được truyền cảm hứng bởi 1 video được đăng tải trên mạng xã hội trong đợt cách ly xã hội ở Anh, các vũ công sẽ khám phá thật nhiều hình dáng và không gian chỉ từ một chiếc sofa.

17:30 | Thứ Bảy, 19.06
Trực tuyến: P.A.S YouTube Channel
Biểu diễn bởi học sinh BIS Hanoi (12-14 tuổi)

Website: nordangliaeducation.com/en/our-schools/vietnam/hanoi/bis

Ảnh
BIS hanoi